Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerződési feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Tartalomjegyzék

1. Preambulum, jelen szerződés célja, a szállító adatai

A FairVita Kft. (a továbbiakban: szállító vagy üzemeltető) egyebek mellett az alábbiakban megjelölt termék forgalmazására jogosult vállalkozás.
A szállító adatai és elérhetőségei:
Cégnév: FairVita Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Ürömi u. 24-28. fsz. 1.
Cégjegyzék szám: 01-09-965228
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23428414-2-41
Elektronikus elérhetőség: info@radiocare.hu
Telefon: +36-1-209-5927

Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (a továbbiakban: ászf) célja, hogy a vevők és a szállító által a későbbiekben megkötendő egyedi szerződések általános szerződési feltételei rögzítésre kerüljenek és azok a vevők által előzetesen megismerhetőek legyenek.

2. A szerződés létrejötte

A vevő a termék megrendelése, illetve az arra vonatkozó szállítási szerződés megkötése iránti igényét a weboldalon található megrendelő lap kitöltésével és elküldésével jelezheti.
A vevő és a szállító közötti szerződés a megrendelés szállító általi visszaigazolásával jön létre.

3. Termékek és szolgáltatások

A szállító jelen weboldalon keresztül az alábbi termék értékesítését végzi: RADIOCARE Ultra krém

RADIOCARE Ultra krém patikai forgalmazásban (a terméket forgalmazó patikákat lásd a www.radiocare.hu/patikak oldalon) és on-line módon, házhoz szállítással rendelhető meg. (a továbbiakban együttesen: termék)

A szállító külön felhívja a figyelmet arra, hogy a termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A weboldalon található termékleírás csak tájékoztató jellegű, az adott termékre vonatkozóan nem minden esetben tartalmaz teljes körű információt. A hivatalos és részletesebb termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára vagy kérjen tőlük részletesebb információkat! A szállító nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A szállító fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részben vagy egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítés kizárólag a vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

4. A megrendelés menete

A megrendelés, illetve a vásárlás külön regisztráció nélkül is lehetséges. A megrendelés leadására a webáruház üzemelése idején folyamatosan lehetőség van.

A megrendelés menete a következő:
1. Töltse ki személyes adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím)! Kérjük, figyeljen az adatok pontosságára, mert téves adatok megadása esetén a kapcsolatfelvétel, illetve a megrendelés teljesítése meghiúsulhat!
2. A megvásárolni kívánt mennyiséget jelölje meg az arra kijelölt rubrikában!
3. Írja be a képernyőn látható ellenőrző kódot a megadott rubrikába!
4. Ezt követően a "Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez.
5. Az Ön által megadott e-mail címre a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

5. A vételár és a fizetés módja

A termékre vonatkozóan megjelenített ár minden esetben tartalmazza a törvényben előírt áfát (27%). A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz (a házhoz szállítás díját is, ha felmerült ilyen tétel). A számlát a csomag tartalmazza.

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

6. A teljesítési határidő, szállítás módja

A megrendeléseket – ha a felek másképp nem állapodnak meg – a visszaigazolás elküldésétől számított 1-3 munkanapon belül házhozszállítás útján teljesítjük.

A vevők által leadott megrendelések alapján a termékek kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. végzi. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik. A futár a kiszállítás napján a megrendeléskor megadott telefonszámon egyeztet a megrendelővel, vagy a megrendeléskor az “egyéb közlemény” rovatba megjelölheti az Ön által igényelt kiszállítási időpontot. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, a termék ismételt megküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! Erről bővebben a megadott elérhetőségeken érdeklődhet.

7. A termékek átvétele

Tájékoztatjuk, hogy a termékeket a szállító csomagolva, a számlával együtt kézbesíti. Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

8. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a vásárlót (fogyasztót) az alábbiak szerint elállási jog illeti meg.

A fogyasztó a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogot a termék kézhezvételének napjától, illetve ha a termékekkel együtt addig az időpontig nem kapta meg a szerződés papíralapú változatát, akkor annak kézhezvételétől, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított 3 hónap elteltéig gyakorolhatja.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

A fogyasztó – egyebek mellett – nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termékek (pl. kozmetikai termékek) értékesítése esetében, amelyek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza.

Amennyiben a fogyasztó élni szeretne elállási jogával azt a megadott elérhetőségeinken teheti meg.

9. Vegyes rendelkezések

A szállító tájékoztatja a vevőket, hogy a jelen ászf alapján létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül jön létre és a megkötendő szerződés nem kerül iktatásra. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar. Jelen ászf magatartási kódexre nem utal, a szállító magatartási kódexszel nem rendelkezik.

A felek közötti szerződéses jogviszonyra a magyar jog irányadó. A jelen ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 5. oldal, összesen: 4 oldal CXII. törvény és a vonatkozó magyar jogszabályok megfelelően irányadóak.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével - az adatkezelési elveket is beleértve – elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

10. Adatkezelés, adatvédelem

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a weboldalon megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a weboldalon. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, amely jelen nyilatkozat alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és megválaszoljuk kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vehesse, illetve azokat a lehető legmagasabb színvonalon érhesse el.

Ezen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy forduljon hozzánk bizalommal az 
info@radiocare.hu e-mail címen, vagy a honlapon elérhető „Kapcsolat” felület alatt, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása
Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

 1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.
 3. Adatkezelő: a Felhasználó által megadott adatokat a FairVita Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli, azaz kizárólag e társaság hozhatja meg és hajthatja végre a Felhasználók személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Az Adatkezelő adatai:
  a) Székhely és levelezési cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 24-28. fsz. 1.
  b) Cégjegyzékszám: 01-09-965228 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
  c) Adószám:23428414-2-41
  d) E-mail: info@radiocare.hu
  e)
  Telefonszám: +36-1-209-5927

 4. Áfatv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

 5. Elkertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 6. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

 7. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett honlap (www.radiocare.hu), illetve annak valamennyi aldomainje.

 8. GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.

 9. Személyes adat: Bármely olyan információ, amely alapján a természetes személy Felhasználó azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti a Felhasználóról.

 10. Számítógép: minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő a Felhasználó rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.

 11. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol a Felhasználóról, a Felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja a Felhasználó számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

 12. Szolgáltatás: a Felhasználó részéről a Honlapon igénybe vehető szolgáltatások bármelyike, ideértve különösen a Honlapon rendelhető termékek vásárlását.

 13. Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 14. Felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a Honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe veszi és személyes adatai kezelésre kerülnek az Adatkezelő által.

  A jelen Szabályzat hatálya
  Az Adatkezelő a GDPR szabályozásával összhangban rögzíti, hogy jelen szabályzat kizárólag azon Felhasználókra terjed ki, amelyek a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben természetes személyként rendelkezésre bocsátják az alább meghatározott adataikat.

  Az Adatkezelő és képviselőjének elérhetősége
  Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei.

 15. Az Adatkezelő elérhetőségei:
  a) Székhely és levelezési cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 24-28. fsz. 1.
  b) E-mail:
  info@radiocare.hu
  c) Telefonszám: +36-1-209-5927

 16. Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
  a) Név: Nemeskéri Márton György ügyvezető
  b) E-mail: info@radiocare.hu
  c) Telefonszám: +36-1-209-5927

  Adatkezelési alapelvek
  Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

 17. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtása során az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé teszi a Honlapon. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

 18. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz.

 19. Korlátozott tárolhatóság: Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 20. Adattakarékosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Szolgáltatás tényleges igénybevételéhez valóban szükségesek. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

 21. Pontosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz.

 22. Adatvédelem elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat digitálisan tárolja.

  Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

  Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik a Felhasználó személyes adatainak a kezelése. Mindezekre jelen Szabályzattal érintett adatkezelési tevékenységek tekintetében kizárólag a Honlapon kerül sor.

 23. Vásárlás, vásárlással kapcsolatos ügyfélkapcsolat: A Felhasználó a Honlapon bizonyos személyes adatainak megadását, valamint a Szolgáltatásra vonatkozó, Adatkezelő által közzétett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadását követően tudja véglegesíteni megrendelését. A megrendelés alapján az Adatkezelő és a Felhasználó között a Honlapon forgalmazott termékek adásvételére irányuló szerződés jön létre. E szerződés teljesítése indokolja bizonyos, a Felhasználóra vonatkozó személyes adat rendelkezésre bocsátását, így különösen a szerződés létrejöttéhez kapcsolódó, Szt. 165. § szerinti számviteli bizonylat kiállítása céljából. Az ekként kiállított számviteli bizonylat kötelező adattartalmát az Áfatv. 169. § rendelkezése határozza meg.
  A Szolgáltató az Elkertv. 13/A. § rendelkezései alapján személyes adatokat kezel továbbá a szerződéses jogviszony tekintetében a szerződés létrehozása, teljesítése céljából, a Felhasználó, mint szerződő fél azonosítása céljából. Ennek keretében – a szerződés teljesítéséhez szükséges tájékoztatások biztosítása végett – kapcsolattartásra szolgáló személyes adatok kezelésére is sor kerül.
  A fentiekre tekintettel kezelt személyes adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
  Az adatkezelés jogalapja a fentiekre tekintettel egyrészről – összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával – jogi kötelezettség teljesítésén, jogszabály előírásán alapul. A kapcsolattartásra szolgáló adatok kezelésének további jogalapja a megrendeléssel létrejövő szerződéses jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően.
  Az adatok kezelésének időtartama a fentebb megjelölt jogszabályi kötelezettségekre előírt határidők szerint alakul.

  Az Adatkezelő a megvásárolt termék helyszínre történő szállítását harmadik személy útján biztosítja, úgy azt a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
  -vel, mint szerződéses megbízottjával hajtja végre, melynek megfelelően e cég adatfeldolgozóként jár el. Ezen adatfeldolgozó számára a megvásárolt termékek kiszállítása céljából az Adatkezelő a következő személyes adatokat adja meg: név, szállítási adatok, telefonszám.

  Az Szt. rendelkezéseivel összhangban elkészítendő számla kiállítása érdekében az Adatkezelő adatfeldolgozóként külön megbízás alapján Infocentrum Szoftver Stúdió Bt. szolgáltatásait veszi igénybe. Ennek megfelelően e cég a számlatartalomhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatokhoz adatfeldolgozóként hozzáfér. A számlázás kapcsán az Adatkezelő külön jogviszonyban a könyvelési tevékenységek biztosítására további adatfeldolgozót vesz igénybe.

 24. Kapcsolatfelvétel: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Szolgáltatással, valamint a szerződéskötés lépéseivel kapcsolatosan a Felhasználók a Honlapon keresztül kapcsolatba lépjenek az Adatkezelővel. Ennek keretében a Felhasználó a Honlap „Kapcsolat” felületén bizonyos személyes adatainak megadása mellett közvetlen üzenetet küldhet az Adatkezelőnek. A kezelt személyes adatok kizárólag a Felhasználó által intézett kérdéssel kapcsolatos tájékoztatásadás, kapcsolatfelvétel céljából kerülnek gyűjtésre.

  A „Kapcsolat” felületen rendelkezésre bocsátott személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám.
  Az adatkezelés jogalapja – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban – a szerződéskötés lépéseinek Felhasználó általi kezdeményezése, a szerződéskötéssel, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos alapvető kérdések rendezése.

  Az adatkezelés időtartama a személyes adatok rögzítésétől számított 2 év.

 25. Technikai adatok (cookie) rögzítése
  A Honlap használata során a Felhasználó személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Honlap megtekintésekor és elhagyásakor (a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze a Felhasználó személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő munkatársai férnek hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről a Felhasználó (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem teljes értékű.

  Jogérvényesítés és jogorvoslat
  Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

 26. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.
  A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:
  a) a kezelt személyes adatok forrása,
  b) az adatkezelés célja és jogalapja,
  c) a kezelt személyes adatok köre,
  d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köre,
  e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
  f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése,
  g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és
  h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított 25 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást:
  a)
  Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).
  b) Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő 25 napon belül tájékoztatja.Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 27. Helyesbítés: Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

 28. Adattörlés: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
  c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  a)
  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
  c)
  statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
  d)
  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 29. Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 30. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.
  a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b)
  az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  d)
  az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

  Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

 31. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

 32. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

  A Hatóság eljárását kezdeményezheti az Érintett az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, amennyiben az Adatkezelő az Érintett fentebb megjelölt jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja; valamint adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályi előírásokat.

 33. Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás során az Adatkezelőt, illetve az érintett adatfeldolgozót terheli annak bizonyítása, hogy eljárása során nem sértette meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

 34. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
  a) az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
  b) az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

  Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 35. Vegyes rendelkezések
  Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.

 36. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.

 37. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

 38. A Szabályzat 2020. április 1. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a Honlapon.

  Budapest, 2020. április 1.